814- این چه رازیست که هر بار...

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


سلام. امیدوارم حالتان خوب باشد و به رفع کننده های دلتنگی تان دسترسی داشته باشید. یا اگر اینطور نیست، خاطره های خوبی برای پناه بردن داشته باشید؛ یا دست کم دل و دماغ ساختن خاطره ی جدیدی را. اینجا پر از صدا و بوی باروت است. دلمان تنگ است و در میانه ی قصه مان دل و دماغ حرکت کردن را از دست داده ایم.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها